SPLOŠNI POGOJI

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa Frizerstvo Barbara Podgrajšek s.p., (ponudnik), ki blago na spletni strani b-studio.si prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

Podatki o podjetju:
Frizerstvo Barbara Podgrajšek s.p.
Ulica Toneta Melive 2
3210 Slovenske Konjice
mob: 031 348 684
info@b-studio.si
http://www.b-studio.si
TRR SI56 6100 0000 9744 676 odprt pri delavska hranilnica
ID za DDV: SI15223515
Matična št. 3673006000

1. Splošno o b-studio.si
b-studio.si je predstavitvena spletna stran, na kateri pa se izvaja tudi prodaja frizerskih in kozmetičnih proizvodov.
Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane pri oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Kupec z nakupom potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.
Frizerstvo Barbara Podgrajšek s.p. in kupec medsebojne obveznosti urejata s temi splošnimi pogoji in z Zakonom o varstvu potrošnikov.

2. Ponudba in izvor
Ponudba, ki se nahaja na spletni strani se lahko zaradi narave poslovanja dnevno spreminja. Cene posameznega blaga so redne. Prodajalec odgovarja za kvaliteto blaga ali izvedbo storitve.

3. Nakup in račun
Barbara Podgrajšek s.p. nastopa kot prodajalec, ki ponuja blago preko interneta.
Kupec znesek plača in skupaj z blagom prejme tudi račun.

4. Dostava
Vse blago, ki ga boste naročili preko naše spletne trgovine, bo pripravljeno najkasneje v roku štirih delovnih dni in poslano po Pošti Slovenije, ki običajno dostavi že naslednji dan, v najslabšem primeru pa v treh dneh. Če blaga ob naročilu nimamo na zalogi, vas bomo obvestili o novem dostavnem roku. Strošek dostave je fiksen 3€ ob plačilu z UPN nalogom, ne glede na količino in težo naročenega. Pri plačilu po povzetju Pošta Slovenije zaračuna provizijo za manipulacijo z denarjem po njihovem veljavnem ceniku (1.7.2013 ta provizija znaša 1,05 € za vrednost paketa do 98 €, oziroma 1,07% od vrednosti za višje vrednosti paketov in 5,36 € za vrednosti paketov nad 501 €). Če ne bi bili zadovoljni z dostavo, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Če vas ob dostavi poštar ne dobi, vam pusti obvestilo s katerim lahko paket prevzamete v 15-ih dneh na vaši pošti. V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam katerega od naročenih izdelkov ne moremo poslati. O tem vas bomo obvestili v čim krajšem času, pri čemer bomo uporabili vaše kontaktne podatke, ki ste nam jih zaupali ob naročilu.

 

5. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najkasneje v petnajstih dneh od prevzema blaga na naslov info@b-studio.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe/nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (15 dni), se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe/nakupa. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe/nakupa s sporočilom na info@b-studio.si, mora prejeto blago na naš naslov vrniti v 30 dneh po sporočilu. Barbara Podgrajšek s.p. bo znesek prejetega plačila za vrnjeno blago nakazala kupcu na njegov bančni račun v treh dneh po prejemu vrnjenega blaga. V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe/nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine. Kupec mora blago vrniti na naslov:
Frizerstvo Barbara Podgrajšek s.p.
Ulica Toneta Melive 2
3210 Slovenske Konjice

6. Podatki o straneh
Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb, tako splošnih pogojev, kot tudi pogojev spletne trgovine. Kljub nenehni skrbi za ažurnost in pravilnost objavljenih gradiv, so vsebinske napake spletne strani so možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

7. Avtorske pravice
Objavljene vsebine so ali v lasti podjetja Barbara Podgrajšek s.p., ali pa ima Barbara Podgrajšek s.p. za objavo soglasje avtorja. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Frizerstvo Barbara Podgrajšek s.p., je prepovedano.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Varstvo vaših podatkov, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi, so za nas izrednega pomena. V nadaljevanju vas želimo seznaniti z obdelavo osebnih podatkov (sem sodita npr. zbiranje in shranjevanje) v okviru uporabe naše spletne strani. Osebni podatki so vsi podatki, ki vas identificirajo kot osebo, tako na primer ime, naslov, spletni naslov.
Osnovne informacije
Odgovorno podjetje
Upravljalec, odgovoren za varstvo podatkov v skladu s 7. odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), je:
− za celotno spletno ponudbo:
Frizerstvo Barbara Podgrajšek s.p.
Ulica Toneta Melive 2
3210 Slovenske Konjice
mob: 031 348 684
info@b-studio.si

1. Koordinator varstva podatkov
V primeru vprašanj o varstvu podatkov se obrnite na koordinatorja varstva podatkov:
Frizerstvo Barbara Podgrajšek s.p.
Ulica Toneta Melive 2
3210 Slovenske Konjice
mob: 031 348 684
info@b-studio.si

2. Varnost podatkov
Svojo spletno stran in druge sisteme s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi varujemo pred
izgubo, uničenjem, dostopom do njih, spreminjanjem ali širjenjem vaših podatkov s strani
nepooblaščenih oseb.

3. Načela za hrambo in izbris osebnih podatkov
Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali, ali je to predvideno v veljavni zakonodaji ali predpisih, kot so na primer davčne ali trgovinskopravne obveznosti hrambe. Ko odpade pravna podlaga za hrambo osebnih podatkov (npr. pri odjavi od naše storitve e-novic), ali ko poteče zakonsko predpisan rok hrambe, se zadevni osebni podatki rutinsko in ustrezno glede na zakonske predpise izbrišejo ali pa se omeji njihova obdelava, na primer omejena obdelava v okviru davčne ali trgovinskopravne zakonske obveznosti hrambe osebnih podatkov.
Obdelava osebnih podatkov na podlagi pravne obveznosti, se pravi izpolnitve zakonske obveznosti hrambe podatkov, temelji na točki c 1. povedi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR). Če se po točki f 1. povedi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR) osebni podatki obdelujejo v zvezi s kazenskimi obsodbami za namene dokazovanja, ti nameni obdelave po poteku zakonsko določenega zastaralnega roka odpadejo; redni zakonski zastaralni rok znaša 3 leta.
Glede podrobnosti o konkretnih rokih hrambe in izbrisa osebnih podatkov opozarjamo med drugim na posamezne opise servisnih storitev oziroma na podatke iz pričujoče izjave o varovanju osebnih podatkov.

4. Obisk naše spletne strani
Če našo spletno stran uporabljate zgolj informativno, se pravi, če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete svoje osebne podatke, lahko eventualno zbiramo tiste vaše osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. Za namene analize spletne strani in za namene spletnega marketinga pa v nadaljevanju v opisanem obsegu uporabljamo tudi »trackingtehnologije«.

5. Piškotki
Na naših spletnih straneh uporabljamo t. i. »piškotke«. Piškotki so majhne tekstualne datoteke, ki se prek vašega spletnega brskalnika trajno shranijo na vašem računalniku. Številne spletne strani in strežniki uporabljajo piškotke. Ob tem piškotki pogosto vsebujejo t. i. »cookie-ID«. Pri takšnem ID-ju gre za prepoznavo piškotka. Sestoji iz niza znakov, s pomočjo katerih se lahko spletna stran in strežnik dodelita določenemu spletnemu brskalniku, v katerem je bil shranjen piškotek. Takšni piškotki omogočajo, da se vaš brskalnik loči od drugih spletnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Tako je določen spletni brskalnik mogoče prepoznati in identificirati po jasnem cookie-ID-ju.

6. Kontakt
Na naši spletni strani ponujamo več možnosti, da z našim podjetjem vzpostavite kontakt in nam posredujete svoje sporočilo. Tako lahko vzpostavite kontakt po telefonu, e-pošti ali prek posebnega obrazca, ki je na voljo za vzpostavitev kontakta. V primeru ustrezne vzpostavitve kontakta bomo shranili in obdelali podatke, ki ste nam jih posredovali (vaš elektronski naslov, eventualno vaše ime in telefonsko številko) ter vaše vprašanje z namenom, da odgovorimo na vaše vprašanje. V tem smislu predstavljata pravno podlago za obdelavo točki b1 in f 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR). Naš upravičen interes je v učinkovitem in strukturiranem zbiranju in obdelavi vprašanj strank ter v zagotavljanju kakovosti. Zbrane podatke izbrišemo po tem, ko hramba podatkov za predhodno navedene namene ni več potrebna, na primer po zaključenem celotnem postopku obdelave poizvedbe stranke, ali pa omejimo obdelavo, če je podana zakonska obveznost shranjevanja.

7. Uporaba osebnih podatkov
Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

ime in priimek
naslove za dostavo
firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
elektronski naslov (email)
geslo v šifrirani obliki
naslov in ulica
kontaktno telefonsko številko
državo bivanja
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu
Za ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.

Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.

Dostavni službam posreduje podatke, ki jih potrebujejo za dostavo naročila

8. Pravice posameznika
Seznanjamo vas z vašimi pravicami kot »posameznika« iz Splošne uredbe (GDPR).
Po Splošni uredbi imate kot posameznik v nadaljevanju navedene pravice iz varstva osebnih
podatkov:
− Pravica do dostopa posameznika (1. in 2. odstavek 15. člena GDPR)
− Pravica do popravka (16. člen GDPR) oziroma pravica do izbrisa (17. člen GDPR)
− Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR)
− Pravica do prenosljivosti podatkov (19. člen GDPR)
− Pravica do ugovora (21. člen GDPR)
− Pravica do preklica (3. odstavek 7. člena GDPR)
− Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR)

Za izvajanje posameznikovih pravic in v primeru splošnih vprašanj o varstvu osebnih podatkov se
lahko kadar koli obrnete na nas ali našega koordinatorja varstva podatkov.